مجتمع البرز قالب دشت آبادی

تجهیز قالب دشت آبادی

ماشین الات دست دوم

خاموت زن دست دوم

خاموت زن دست دوم

دستگاه خاموت زن دست دوم دستگاه خاموت زن دست دوم یک تجهیزات تولیدی است که به کمک اصطکاک و فشار،