مجتمع البرز قالب دشت آبادی

تجهیز قالب دشت آبادی

قیچی میلگرد دست دوم تهران

قیچی میلگرد خم و برش تک فاز دست دوم تهران
نوع : خم و برش میلگرد
قدرت : خمش و برش 28
موقعیت :تهران

شماره همراه : 09199911300
استان : تهران