مجتمع البرز قالب دشت آبادی

تجهیز قالب دشت آبادی

دست دوم

جک ساختمانی دست دوم

جک ساختمانی دست دوم

جک ساختمانی جک ساختمانی دست دوم فروش جک ساختمانی دست دوم (صلیب دار) مقدار : 4700 عدد نوع : جک

خاموت زن دست دوم

خاموت زن دست دوم

دستگاه خاموت زن دست دوم دستگاه خاموت زن دست دوم یک تجهیزات تولیدی است که به کمک اصطکاک و فشار،