مجتمع البرز قالب دشت آبادی

تجهیز قالب دشت آبادی

قالب لبه 6 دست دوم

فروش قالب دست دوم لبه 6

مقدار : 150 تن

نوع : قالب لبه 6 دست دوم سالم

موقعیت : کرج

شماره همراه : 09199911300
استان : البرز