مجتمع البرز قالب دشت آبادی

تجهیز قالب دشت آبادی

قیچی میلگرد

قیچی میلگرد

انواع قیچی میلگرد

ماشین الات انواع قیچی میلگرد قیچی میلگرد  دارای انواع مختلفی می باشد که عبارتند از : قیچی میلگرد مکانیکی قیچی

قیچی میلگرد

قیچی میلگرد

قیچی میلگرد قیچی میلگرد یک ابزار( ماشین الات )قدرتمند و کاربردی در صنعت ساخت و ساز، کارگاه‌های فلزی و برخی

قیچی میلگرد هیدرولیک

قیچی میلگرد هیدرولیک

انواع مختلف قیچی میلگرد قیچی میلگرد هیدرولیک قیچی میلگرد هیدرولیک سه فاز با قدرت برش تا میلگرد32