مجتمع البرز قالب دشت آبادی

تجهیز قالب دشت آبادی

خم و برش میلگرد

قیچی میلگرد

دستگاه برش میلگرد

دستگاه برش میلگرد دستگاه برش میلگرد یکی از ابزارهای حیاتی در صنعت فلزات و ساخت و ساز است. این دستگاه

خم و برش میلگرد

خم وبرش

قیچی میلگرد خم بغل قیچی میلگرد خم و بغل تک فاز قیچی خم و بغل دو چرخ 28 قیچی میلگرد

خم و برش میلگرد 32

دستگاه خم و برش

دستگاه خم و برش دستگاه خم و برش، تکنولوژی پیشرفته‌ای در دنیای تولید فلزات است که دقت و کارآمدی بی‌نظیری