مجتمع البرز قالب دشت آبادی

تجهیز قالب دشت آبادی

خاموت زن

خاموت زن میلگرد BF 86

خاموت زن میلگرد BF 86

دستگاه خاموت زن خاموت زن میلگرد BF 86 خاموت زن میلگرد BF 86 با قدرت خمش تا میلگرد 14 در

خاموت میلگرد BF 110

خاموت میلگرد BF 110

خم کن و خاموت زن میلگرد BF110 با قدرت خمش تا میلگرد 18 در زاویه های مختلف تک فاز و

خاموت میلگرد

خاموت میلگرد BF 130

خاموت زن میلگرد خاموت زن میلگرد BF130 با قدرت خمش تا میلگرد 25 در زاویه های مختلف تک فاز و

خاموت زن میلگرد دست دوم

دستگاه خاموت زن

دستگاه خاموت زن دستگاه خاموت زن یکی از ماشین الات مهم در صنعت ساخت و ساز است که برای پاکسازی