مجتمع البرز قالب دشت آبادی

تجهیز قالب دشت آبادی

جک سقفی دست دوم

جک ساختمانی دست دوم

جک صلیبی دست دوم

جک صلیبی دست دوم جک صلیبی دست دوم یک نوع جک است که از مکانیزم صلیبی برای ایجاد حرکت عمودی

جک

فروش جک صلیبی دست دوم طول جک : 4.5  متر تعداد اماده بارگیری 700 عدد موقعیت : کرج

جک ساختمانی دست دوم

جک ساختمانی دست دوم

جک ساختمانی جک ساختمانی دست دوم فروش جک ساختمانی دست دوم (صلیب دار) مقدار : 4700 عدد نوع : جک