مزايا ومعايب ساختمان های فلزی

حداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین و معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند و با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا” بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران ساخته میشود.

مزایا ی ساختمان فلزی :

 1. مقاومت زیاد 
 2. خواص یکنواخت 
 3. دوام
 4. خواص ارتجاعی 
 5. شکل پذیری 
 6. پیوستگی مصالح 
 7. مقاومت متعادل مصالح،مقاومت
 8. انفجار 
 9. تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی 
 10. شرائط آسان ساخت و نصب 
 11. سرعت نصب
 12. پرت مصالح 
 13. وزن کم 
 14. اشغال فضا 
 15. ضریب نیروی لرزه ای 

معایب ساختمانهای فلزی

 1. ضعف در دمای زیاد : مقاومت ساختمان فلزی با افزایش دما نقصان می یابد و اگر دکای اسکلت فلزی از ۵۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد برسد تعادل ساختمان به خطر می افتد .
 2. خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی : قطعات مصرفی در ساختمان فلزی در مقابل عوامل جوی خورده شده و از ابعاد آن کاسته میشود و مخارج نگهداری و محافظت زیاد است .
 3.  تمایل قطعات فشاری به کمانش : با توجه به اینکه قطعات فلزی زیاد و ابعاد مصرفی معمولا” کوچک است تمایل به کمانش در این قطعات یک نقطه ضعف بحساب می رسد .
 4. جوش نامناسب : در ساختمان های فلری اتصال قطعات به همدیگر با جوش ، پرچ ، پیچ صورت میگیرد و استفاده از پیچ و مهره وتهیه ساخت قطعات در کارخانجات اقتصادی ترین ، فنی ترین کار می باشد که در کشور ما برای ساختمانهای متداول چنین امکاناتی مهیا نیست . اتصال با جوش بعلت عدم مهارت جوشکاران ، استفاده از ماشین آلات قدیمی ، عدم کنترل دقیق توسط مهندسین ناظر ، گران بودن هزینه آزمایش جوش و …… برزگترین ضعف میباشد