مجتمع البرز قالب دشت آبادی

تجهیز قالب دشت آبادی

جک ساختمانی دست دوم در کرج

فروش جک ساختمانی دست دوم

مقدار : 3000 عدد

نوع : 2000 عدد جک صلیبی ثابت و 1000 عدد جک صلیبی 3 تیکه

موقعیت : کرج

شماره همراه : 09199911300
استان : البرز