محصولات تولیدی

  لیست کامل

  قیچی میلگرد

  تولید انواع قیچی میلگرد
  کرج

  قیچی میلگرد دارای انواع مختلفی می باشد که عبارتن از : 1- قیچی میلگرد مکانیکی 2-…

  قیچی میلگرد  دارای انواع مختلفی می باشد که عبارتن از :   1- قیچی میلگرد مکانیکی 2-…