محصولات تولیدی

    قیچی میلگرد

    تولید انواع قیچی میلگرد
    کرج

    قیچی میلگرد دارای انواع مختلفی می باشد که عبارتن از : 1- قیچی میلگرد مکانیکی 2-…

    دستگاه خم و برش میلگرد تا میلگرد 32 در دو مدل تک فاز و سه فاز   تولید کننده دستگاه…