محصولات تولیدی

    جک صلیبی

    تولید انواع جک صلیبی
    کرج

    برای اجرای هر نوع سقف شامل تیرچه بلوک ، عرشه بتنی، سبک، یونولیت و ... باید آنها را بطور…

    جک های ساختمانی در اجرای سازه های بتونی در کل به سه دسته تقسیم می شوند که در ذیل به اشن…