محصولات تولیدی

  لیست کامل

  جک صلیبی

  تولید انواع جک صلیبی
  کرج

  برای اجرای هر نوع سقف شامل تیرچه بلوک ، عرشه بتنی، سبک، یونولیت و ... باید آنها را بطور…

  جک های ساختمانی در اجرای سازه های بتونی در کل به سه دسته تقسیم می شوند که در ذیل به اشن…

  جک سقفی ساده   جهت شمع در اجرای قالب بندی سقفها شامل دال های بتنی و تيرچه بلوك از…