محصولات تولیدی

  لیست کامل

  جک صلیبی

  تولید انواع جک صلیبی
  کرج

  برای اجرای هر نوع سقف شامل تیرچه بلوک ، عرشه بتنی، سبک، یونولیت و ... باید آنها را بطور…

  جک های ساختمانی در اجرای سازه های بتونی در کل به سه دسته تقسیم می شوند که در ذیل به اشن…