محصولات تولیدی

  لیست کامل

  جک صلیبی

  تولید انواع جک صلیبی
  کرج

  برای اجرای هر نوع سقف شامل تیرچه بلوک ، عرشه بتنی، سبک، یونولیت و ... باید آنها را بطور…

  جک سقفی ساده   جهت شمع در اجرای قالب بندی سقفها شامل دال های بتنی و تيرچه بلوك از…