دسته بندی ها: جک صلیبی

  جک صلیبی

  تولید انواع جک صلیبی
  کرج

  برای اجرای هر نوع سقف شامل تیرچه بلوک ، عرشه بتنی، سبک، یونولیت و ... باید آنها را بطور…

  جک سقفی ساده   جهت شمع در اجرای قالب بندی سقفها شامل دال های بتنی و تيرچه بلوك از…

  جک های ساختمانی در اجرای سازه های بتونی در کل به سه دسته تقسیم می شوند که در ذیل به اشن…

  شمع های حمایتی ضریب اطمینان بالائی را جهت پایداری سازه قالب بندی در مقابل فشارهای جانبی…