قالب بندی گرد            قالب بندی تیر و دال           خم کن میلگرد 50

        خاموت زن 14                                 خم کن میلگرد 32                                       خم کن میلگرد 50

                     

  قیچی میلگرد 32          قیچی میلگرد 50          جدول وزن قالب

  قیچی میلگرد 32                                 قیچی میلگرد 50                                         خاموت زن 22

   

  قالب بندی گرد          قالب بندی تیر و دال          جدول وزن قالب

         خم و برش خم بغل تک فاز                خم و برش میلگرد خم بغل 32                          خم و برش میلگرد 32       

            

  قالب بندی گرد          قالب بندی تیر و دال          جدول وزن قالب

        خم و برش خم بغل 28                          خم و برش خم بغل 32                    خم و برش خم بغل 2چرخ       

    

    جدول وزن قالب

             خم و برش خم بغل 25        

    


  تماس با دفتر مرکزی

  تلفن همراه :  09351390683 – 09103614454  – 09121390683

  تلفکس : 02189771488

  تلفن : 02634720147 – 02634720146

  ایمیل : md455mm@gmail.com

  وبسایت : www.alborz-ghaleb.com

  شماره تلگرام، وایبر، واتس آپ و لاین : 989121390683