اجرای قالب بتون مدولار برای دیوارهای بلند

   

  در اجرای قالب بندی دیوارهای بلند جهت ایجاد سکو ، پلتفرم یا براکت و داربست آویز استفاده می شود. این براکت ها توسط بلت و مهره بلت روی دیوار اجرا شده قبلی متصل می گردند. در هر مرحله از اجرای قالب بتون جهت تنظیم ضخامت دیوار از بلت و میان بلت استفاده می شود که پس از باز کردن قالب ها بتون ، سوراخ ایجاد شده توسط بلت روی دیوار باقی می ماند که می توان از آنها برای بستن براکت روی دیوار استفاده نمود.

  قالب بندی دیوار

  قالب بندی دیوار با استفاده از پلتفرم در ارتفاع

  جهت اجرای انواع دیوارهای بتنی و بلند و همچنین در مواردی که ضریب تکرار استفاده از قالب بتون دیوار بالاست از شیوه قالب بندی پانل های یکپارچه دیوار استفاده می گردد. در این روش قالب ها توسط لوله داربستی به صورت افقی و سولجرها در راستای عمودی مهار می گردند. استفاده از سولجر به منظور افزایش مقاومت قالب فلزی در برابر نیروهای جانبی بتن و همچنین سهولت در جابجائی پانل ها می باشد. دیوارها پس از نصب در محل مورد نظر عموماً توسط جک های دوپیچ شاقول کننده تنظیم می گردند. در مواردی که جابجائی قالب ها به صورت یکپارچه انجام نمی پذیرد و ضخامت دیوار کم است به جای استفاده از سولجر از لوله داربستی به صورت عمودی و واشر دو لوله استفاده می گردد.

  قالب بندی دیوارقالب بندی دیوارقالب بندی دیوار

  قالب بندی دیوار

  قالب بندی دیوارقالب بندی دیوارقالب بندی دیوارقالب بندی دیوارقالب بندی دیوارقالب بندی دیوار