روش اندازه گیری #اسلامپ بتن

    – انجام این آزمایش به این صورت است که ابتدا مخروط اسلامپ بر روی سینی مربوطه و در محل خود مستقر می‌شود.
     سپس با یک بیلچه‌ی دستی اقدام به پرکردن مخروط می‌شود.

     این عمل در سه مرحله و هر مرحله با ۲۵ بار کوبش بتن (جهت فشرده‌سازی) انجام می‌شود. پس از اتمام سه مرحله‌ی فوق و پر شدن مخروط، با یک خط‌ کش فلزی و یا هر نوع وسیله ممکن، سطح بتن را صاف کرده تا با لبه‌ی قاعده بالایی در یک تراز قرار گیرد.

     سپس مخروط را در عرض سه ثانیه بالا می آوریم. پس از برداشت مخروط بتن مقداری افت خواهد کرد، به وسیله خط‌کش این مقدار افت را اندازه می‌گیریم،

    ✅ عدد به دست آمده همان مقدار اسلامپ بتن است که معمولا به سانتی‌متر بیان می‌شود.